Aktuális kategória bejegyzései

Testületi alakuló ülés meghívó 2019. október 16.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § – a alapján a Képviselő- testület alakuló ülésére

2019. október 18. (péntek) 15.00 órakor

tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Nagykörűi Művelődési Ház

N a p i r e n d :

1. Megnyitó
Előadó: Túri Tibor polgármester

2. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választási eredményekről
Előadó: Volosinovszkiné Bálint Zsuzsanna a Helyi Választási Bizottság Elnöke

3. Az önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása
Előadó: Volosinovszkiné Bálint Zsuzsanna a Helyi Választási Bizottság Elnöke

4. A polgármester eskütétele, megbízó levél átadása
Előadó: Volosinovszkiné Bálint Zsuzsanna a Helyi Választási Bizottság Elnöke

5. A polgármesteri program ismertetése
Előadó: Túri Tibor polgármester

6. Alpolgármester megválasztása
Előadó: Túri Tibor polgármester

7. Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása
Előadó: dr. Bóné Mónika jegyző

8. Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
Előadó: dr. Bóné Mónika jegyző

9. Bizottság tagjainak, elnökének megválasztása
Előadó: Túri Tibor polgármester

10. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
Előadó: Túri Tibor polgármester

11. Dr. Veres Nándor Mihály leköszönő polgármester végkielégítésének megállapítása
Előadó: dr. Bóné Mónika jegyző

Megjelenésére feltétlen számítok.

Nagykörű, 2019. október 15.

Tisztelettel:
Túri Tibor sk.
polgármester

2019-es önkormányzati választási eredmények

Megválasztott polgármester:

Túri Tibor

Megválasztott képviselők:

Vágóné Horváth Mária
Pravda Julianna
Barát József
Marsi Gergő
Galsi Zoltán
Kiss Ferenc

Megválasztott roma nemzetiségi önkormányzati képviselők:

Nagy Elemér
Lukács Zoltán
Mészáros Anna Veronika
Diósné Nagy Zsuzsanna
Burai Richárd

BURSA HUNGARICA

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójának

 

meghirdetése: 2019. október 4.

pályázat leadási határideje: 2019. november 5.

A pályázat menete:
www.emet.gov.hu oldalon kell regisztrálni, majd a kinyomtatott regisztrációs lapot aláírva le kell adni a Nagykörűi Polgármesteri Hivatalban a kötelező mellékletekkel együtt dr. Bóné Mónika jegyzőhöz.

A részletes pályázati kiírás a Nagykörűi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint Nagykörű Községi Önkormányzat honlapján megtekinthető.

A pályázat kötelező mellékletei:
– jogviszony igazolás (eredeti),
– a családban élők jövedelmének igazolása.

Amennyiben kérdése lenne, vagy segítséget szeretne, úgy a www.emet.gov.hu/bursa hungarica weboldalról elérhető ügyfélszolgálatnál, illetve a Nagykörűi Polgármesteri Hivatalban az 56/494-001-es telefonszámon, vagy a titkar@nagykoru.hu email címen teheti meg.

SIKERES PÁLYÁZÁST KÍVÁNUNK!

Kapcsolódó dokumentumok:
o Felhívás „A”
o Felhívás „B”

Sertéstartók figyelmébe!

A nyári, őszi mezőgazdasági munkálatokra tekintettel felhívom a sertéstartó gazdák figyelmét, hogy a vaddisznóban előforduló afrikai sertéspestis megbetegedések miatt fokozott figyelmet kell fordítani a házi sertésállományok védelmére. A fertőzött vaddisznóval való érintkezés lehetősége miatt a mezőgazdasági területek, az onnan származó termékek óriási veszélyt jelentenek, jelenthetnek sertéseinkre. 

 

A védekezésben elsődleges cél és feladat a vírus bekerülésének megakadályozása a házisertés állományokba, melyhez az alábbi intézkedések szükségesek a sertéstartók részéről:

Az állatokat, amennyire lehetséges, zártan kell tartani, úgy hogy a sertések véletlenül se tudjanak vaddisznóval se közvetlenül, se közvetve érintkezni.

Sertések gondozását végző személynek a sertésállománnyal kapcsolatos munkák előtt kézmosást követően át kell öltözni egy olyan öltözékbe és lábbelibe, amelyet csak a sertésólban és környékén használ. A sertésólba történő belépés előtt lábbelit és kezet kell fertőtleníteni.

A sertések etetéséhez, a sertésól takarításhoz szükséges eszközöket máshol, más munkákra nem szabad használni.

Idegeneket, vagy sertést tartó ismerősöket a sertések közelébe nem szabad engedni.

Sertéshús tartalmú élelmiszerek (pl. kolbász, szalámi), fagyasztott húsokból származó mosólé, egyéb élelmiszerhulladék még véletlenül se kerüljön a sertések takarmányába, ez szigorúan tilos.

A vaddisznók fertőződése miatt szántóföldről, kaszálóról, legelőről betakarított takarmányt illetve alomanyagot frissen ne használjanak házi sertéseik ellátására. Szálas takarmányt és gabonát a beszállítástól számítva 30 napig, a szalmát 90 napig kell tárolni felhasználás előtt. Zöldtakarmány etetése tilos! (Természetesen ez vonatkozik a learatott kukoricatáblák böngészése során összegyűjtött kukoricára is!) A takarmányt és az alomanyagot elkülönítve zártan tárolják, biztosítsák, hogy a vadon élő állatok ne férjenek hozzá.

Élő állatot csak sertés szállítólevéllel és érvényes állatorvosi bizonyítvánnyal ellátva szabad vásárolni! A vásárolt sertéseket az állomány többi egyedétől el kell különíteni.

Ha sertése megbetegszik, azonnal értesítse az állatorvosát.

Ha egy vagy több sertés hirtelen, minden látható tünet nélkül elhullik, ha egy vagy több állat bágyadt, nem eszik, lázas, gyenge, bizonytalanul mozog, ha a bőrön vérzések figyelhetők meg, a bőr vöröses lilásan elszíneződik, véres hányást, hasmenést látnak, minden esetben gondolni kell az afrikai sertéspestis lehetőségére.

 A vaddisznókban megállapított afrikai sertéspestis miatt fertőzötté minősített területeken fentieken túlmenően be kell tartani a NÉBIH által kiadott „Jó sertéstartói gyakorlat” előírásait és be kell jelenteni a járási hivatalba sertés vásárlási, eladási, levágási szándékát is.

Felhívom a figyelmet, hogy hazánk sertéságazatának megvédése érdekében a betegség legkisebb gyanúja esetén is a legszigorúbb módon jár el az állategészségügyi hatóság, ebbe beleértve egy adott sertésállomány megelőzési célból történő felszámolását is.

Amennyiben az állattartó tőle elvárhatóan közreműködött, a betegséget időben bejelentette, az elvárható járványvédelmi zártságot megteremtette, az esetleges járványvédelmi intézkedések állami kártalanítás mellett történnek.

A betegség házisertés állományokba történő behurcolásának megakadályozása, a hatékony védekezést segítendő a hatósági állatorvosok, szolgáltató állatorvosok a szükséges mértékben fertőtlenítőszert is tudnak az állattartók számára biztosítani. Keressék állatorvosukat!

 

A járvány aktuális hírei valamint a betegséggel kapcsolatos hasznos információk az alábbi, folyamatosan frissülő weboldalon elérhetőek: http://portal.nebih.gov.hu/hu/afrikai-sertespestis

 

                                                                             Dr. Vajda Lajos

                                                    Országos Járványvédelmi Központ Vezető

Nagykörűi Művelődési Ház – Intézményvezető álláspályázat

Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nagykörűi Művelődési Ház
Intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2019. november 1-től 2024. október 31.-ig
szól.

A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5065 Nagykörű, Május 1. út 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetője a közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények szervezése) ellátása mellett vezeti és irányítja az intézményt az intézmény alapító okiratában és az SZMSZ-ében foglaltaknak megfelelően szakszerűen és törvényesen szervezi a tevékenységnek megfelelő működést. Felelős az intézmény szakszerű, takarékos és törvényes működéséért. Feladata továbbá az intézmény képviselete, a takarékos gazdálkodás biztosítása, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működtetésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, közművelődési szakképzettség,
• közművelődésben szerzett vezetői gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai
tapasztalat,
• a) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel vagy,
• b) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú
szakképesítéssel rendelkezik,
• c) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy a b) pont szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
• d) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.
• e) közművelődésben szerzett vezetői gyakorlat – legalább 5 év vezetői tapasztalat,
• f) Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• g) Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
• h) Magasabb vezető megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
• i) A Korm. r. 6/G. § (1) (3) bekezdései szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzése a megbízását követő két éven belül, és az azt igazoló okirat bemutatása a munkáltatónak vagy szándéknyilatkozat a megbízás a kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz és vezetői program,
• Az iskolai és szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e a személyét érintő ügy nyilvános ülésen történő tárgyalásához,
• nyilatkozat, amelyben a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint véleményezés és elbírálás céljából pályázatának sokszorosításához a bíráló bizottság részére történő továbbításához hozzájárul,
• Az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat másolata, vagy annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi.
• nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Veres Nándor nyújt, a
56/494-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete címére történő megküldésével (5065 Nagykörű, Május 1. út 1. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/1386/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Nagykörűi Művelődési Ház intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának határideje:  2019. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• nagykorukozsegionkormanyzat.hu – 2019. szeptember 2.
• hunyadfalva.hu – 2019. szeptember 2.
• csataszog.hu – 2019. szeptember 2.
• Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldala – 2019. szeptember 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.