Testületi ülés 2019. október 30. – MEGHÍVÓ

M E G H Í V Ó
Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. október 30-án (szerda) 15.00 órakor

soros nyílt képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Nagykörűi Művelődési Ház

N a p i r e n d :

1. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Túri Tibor polgármester

2. Bizottságok összetételének felülvizsgálata
Előadó: dr. Bóné Mónika

3. Bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele
Előadó: Túri Tibor polgármester

4. Beszámoló a Bölcsőde működéséről
Előadó: Kohajda Szilvia intézményvezető

5. Döntés a Nagykörűi Művelődési Házi intézményvezetői pályázat elbírálásáról
Előadó: Túri Tibor polgármester

6. Agrárlogisztikai pályázattal kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Túri Tibor polgármester

7. Nagykörűi Utánpótlás Sportegyesület kérelme
Előadó: Túri Tibor polgármester

Megjelenésére feltétlen számítok.

Nagykörű, 2019. október 24.
Tisztelettel:
Túri Tibor sk.
polgármester