Testületi alakuló ülés meghívó 2019. október 16.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § – a alapján a Képviselő- testület alakuló ülésére

2019. október 18. (péntek) 15.00 órakor

tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Nagykörűi Művelődési Ház

N a p i r e n d :

1. Megnyitó
Előadó: Túri Tibor polgármester

2. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választási eredményekről
Előadó: Volosinovszkiné Bálint Zsuzsanna a Helyi Választási Bizottság Elnöke

3. Az önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása
Előadó: Volosinovszkiné Bálint Zsuzsanna a Helyi Választási Bizottság Elnöke

4. A polgármester eskütétele, megbízó levél átadása
Előadó: Volosinovszkiné Bálint Zsuzsanna a Helyi Választási Bizottság Elnöke

5. A polgármesteri program ismertetése
Előadó: Túri Tibor polgármester

6. Alpolgármester megválasztása
Előadó: Túri Tibor polgármester

7. Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása
Előadó: dr. Bóné Mónika jegyző

8. Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
Előadó: dr. Bóné Mónika jegyző

9. Bizottság tagjainak, elnökének megválasztása
Előadó: Túri Tibor polgármester

10. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
Előadó: Túri Tibor polgármester

11. Dr. Veres Nándor Mihály leköszönő polgármester végkielégítésének megállapítása
Előadó: dr. Bóné Mónika jegyző

Megjelenésére feltétlen számítok.

Nagykörű, 2019. október 15.

Tisztelettel:
Túri Tibor sk.
polgármester