Pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző álláspályázat

Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5065 Nagykörű, Május 1. út 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi-számviteli feladatkör 1. számú melléklet 19.pont.

Ellátandó feladatok:

Önkormányzat és intézményei részére könyvelési feladatok. Egyéb kapcsolódó analitikák, nyilvántartások vezetése. Államkincstár felé adatszolgáltatás, folyamatos kapcsolattartás. ASP gazdálkodási modulban történő könyvelés, feladatellátás. NAV bevallások (ÁFA), KIRA munkaügyi rendszer kezelése, KSH feladatok, Önkormányzati költségvetési rendeletek és beszámolók előkészítése. Közreműködés a gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítésében, az önkormányzati szintű előirányzatok nyilvántartásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Államháztartás rendje szerinti számviteli, pénzügyi és könyvelési feladatok végrehajtása. Költségvetési analitikák, beszámolók készítése, főkönyvi könyvelés. Intézmények költségvetési rendeleteinek előkészítése, költségvetési adatszolgáltatások. ÁFA könyvelési, bevallási feladatok elkészítése, KSH adatszolgáltatások, vagyongazdálkodási feladatok, leltározási feladatok. ASP könyvelési rendszer használata. MÁK ebr42, ÖNGM, KIRA, KGR program és e-adat rendszerek kezelése, használata. Önkormányzat banki ügyintézése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzatának rendelkezései és a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Középiskola/gimnázium, közgazdasági vagy könyvelői szakképesítés,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Felsőfokú képesítés, Mérlegképes könyvelői szakképesítés,
 •         Mérlegképes könyvelői képesítés államháztartási szakirány
 •         Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
 •         Költségvetési intézménynél, önkormányzatnál szerzett pénzügyi, könyvelési gyakorlat
 •         ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 •         Nagyfokú terhelhetőség,
 •         Új ismeretek gyors elsajátításának képessége,
 •         Komplex gondolkodásmód,
 •         Vezetés iránti lojalitás, munkatársakkal szemben konstruktív, kollegális szemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         45/2012.(III.20.) Korm.r. 1. mell. szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz,
 •         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •         végzettséget és pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolata
 •         nyilatkozat, hogy a pályázat során a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul
 •         nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról
 •         nyilatkozat összeférhetetlenségről
 •         motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marsi Szilvia nyújt, a 70/6241758 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5065 Nagykörű, Május 1. út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/2233/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.

vagy

 •         Elektronikus úton Szabó Szidónia részére a jegyzo@nagykoru.hu E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Szabó Szidónia, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5065 Nagykörű, Május 1. út 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a jegyző bírálja el, ezt megelőzően a kiírásnak megfelelő pályázókat személyesen a pénzügyi irodavezetővel meghallgathatja. A meghallgatást követően dönt – a polgármester egyetértésével – az állás betöltése tekintetében az alkalmas pályázó személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Hirdetőtábla és honlap Nagykörű – 2018. december 10.
 •         Hirdetőtábla és honlap Csataszög – 2018. december 10.
 •         Hirdetőtábla és honlap Hunyadfalva – 2018. december 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A hivatalban a köztisztviselői jogviszony 6 hónap próbaidővel létesíthető. A pályázat kiírója a pályázat tekintetében eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A hivatal a köztisztviselők számára képviselő-testület döntése szerint évente cafetéria juttatást biztosít.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nagykorukozsegionkormanyzat.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. december 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv