Meghívó Képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó
Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. november 27. (szerda) 15.00 órakor

soros nyílt képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Nagykörűi Művelődési Ház

N a p i r e n d :

1. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. ¾ éves pénzügyi beszámoló

3. Javaslat Nagykörű Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadására

4. Javaslat talajterhelési rendelet felülvizsgálatára

5. Javaslat útfenntartási díjról szóló rendelet elfogadására

6. Kulturális Bizottság tagjának megválasztása

7. Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérleti szerződés megújítása

8. 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

9. Látogatóközpont üzemeltetési tervezet

10. Holt-Tisza parti fasor kivágásának értékesítésének terve

11. Beszámoló a Társulások 2019. évi munkájáról és a Társulási Tanácsban végzett tevékenységről

12. KTSZ épületrésze és a pelletáló, szárító gépcsoport bérlési ajánlata

13. Előterjesztés működési célú folyószámlahitel felvételére

Megjelenésére feltétlen számítok.

 

Nagykörű, 2019. november 22.

Tisztelettel:
Túri Tibor sk.
polgármester