Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2020. január 29.

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. január 29. (szerda) 15.00 órakor
soros nyílt képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Nagykörűi Művelődési Ház

N a p i r e n d :

1. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti eseményekről
Előadó: Túri Tibor polgármester

2. A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása
Előadó: dr. Bóné Mónika jegyző

3. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
Előadó: Marsi Szilvia pénzügyi vezető

4. Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja (2019- 2024)
Előadó: Marsi Szilvia pénzügyi vezető

5. Döntés „Agrár-logisztikai Fejlesztés Nagykörűn” című projekttel kapcsolatban költségek átcsoportosításáról, eszközbeszerzés módosításáról
Előadó: Túri Tibor polgármester

6. 2020. évi önkormányzat által szervezett rendezvények (időpont, költségek) meghatározása
Előadó: Túri Tibor polgármester, Barát József szervezéssel mb.

7. Döntés önkormányzati kft. alakításáról
Előadó: Túri Tibor polgármester

8. Nagykörű Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: dr. Bóné Mónika jegyző

9. Tájékoztató a 2020. évi tervezett karbantartási feladatokról
Előadó: Túri Tibor polgármester

10. A Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évre tervezett igazgatási szünetéről
Előadó: dr. Bóné Mónika jegyző

11. Hozzájárulás Szennyezéscsökkentési terv elkészítéséhez (TRV)
Előadó: Túri Tibor polgármester

12. Rákóczi Szövetség támogatása
Előadó: Túri Tibor polgármester

13. Tájékoztató a 2020. évi Bulyáki Pálinkafesztiválról
Előadó: Túri Tibor polgármester

14. Előzetes tájékoztató temetőfejlesztésről – urnafal építésről
Előadó: Túri Tibor polgármester

15. A Nagykörűi Utánpótlás Sportegyesület támogatási kérelme
Előadó: Túri Tibor polgármester

Megjelenésére feltétlen számítok.

Nagykörű, 2020. január 21.
Tisztelettel: Túri Tibor polgármester sk.