Meghívó 2019. december 18.-ai Képviselő-testületi ülésre

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. december 18. (szerda) 15.30 órakor
soros nyílt képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Nagykörűi Művelődési Ház

 

1. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti eseményekről
Előadó: Túri Tibor polgármester

2. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
Előadó: Túri Tibor polgármester

3. 2020. évi pénzügyi koncepció
Előadó: Marsi Szilvia pénzügyi vezető

4. 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Túri Tibor polgármester

5. A Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményére vonatkozó rendelet megalkotása
Előadó: dr. Bóné Mónika jegyző

6. A Nagykörű Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás elfogadása
Előadó: Túri Tibor polgármester

7. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Túri Tibor polgármester

8. Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérleti szerződés megújítása
Előadó: Túri Tibor polgármester

9. A Kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság megválasztott tagjának eskütétele
Előadó: Túri Tibor polgármester

10. A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Túri Tibor polgármester

11. Beszámoló a Bizottságok 2019. évi munkájáról
Előadó: Túri Tibor polgármester

12. Beszámoló a Képviselő-testület 2019. évi munkájáról
Előadó: Túri Tibor polgármester

13. Beszámoló a helyi könyvtár, Művelődési Ház 2019. évi működéséről
Előadó: Vágóné Horváth Mária Művelődési Ház vezető

14. Beszámoló a 2019. évi önkormányzati rendezvényterv megvalósulásáról
Előadó: Barát József – Nagykörűi Virágzástól Befőzésig Egyesület

15. Tájékoztató a település tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről
Előadó: Túri Tibor polgármester

16. Beszámoló a település egészségügyi ellátásáról
Előadó: Túri Tibor polgármester