Jegyző álláspályázat

Nagykörű Község Önkormányzatának Polgármestere

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5065 Nagykörű, Május 1. út 1.

 

Ellátandó feladatok:

A Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői és munkavállalói felett. A Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések: Nagykörű, Csataszög és Hunyadfalva.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 81. §-ában meghatározott és egyéb jogszabályokban előírt jegyzői feladat-és hatáskörök ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ” Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, továbbá Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 9/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelete és a Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendeletének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel ,

•         legalább kétévi közigazgatási gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Közigazgatási szakvizsga,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés

•         Törvényben előírt képesítés hiánya esetén igazolás arról, hogy az előírt képesítés megszerzésére irányuló tanulmány a kinevezéstől számított két éven belül befejezésre kerül.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. mellékletében foglalt adattartalommal,

•         a munkakör betöltéséhez kapcsolódó részletes szakmai program,

•         iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok, igazolások másolata,

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

•         nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,

•         nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

•         nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

•         motivációs levél

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Veres Nándor nyújt, a 06-56/494-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Postai úton, a pályázatnak a Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5065 Nagykörű, Május 1. út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/792/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a kinevezésben hat hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://nagykorukozsegionkormanyzat.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 21.