Egyéb kategória bejegyzései

ÉAOP-2.1.1/B-2f-2009-0012 „Öko és víziturizmus fejlesztése a Közép-Tisza mentén”

Pályázat

ÉAOP-2.1.1/B-2f-2009-0012

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
http://ujszechenyiterv.gov.hu

A kedvezményezett neve: Nagykörű Község Önkormányzata
Székhely: 5065 Nagykörű, Május 1. út 1.

Közreműködő szervezet neve: ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: ÉARFÜ Nonprofit Kft. ROP Közreműködő Szervezet
4025 Debrecen, Széchenyi utca 31. www.eszakalfold.hu

A projekt összköltsége: 301.336.732.-Ft
A támogatás összege: 192.596.541.-Ft
A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének 64 %-a

A projekt időtartama: 2010. 02. 20.- 2013.02.21.

A pályázat bemutatása

A település célja az ökotérség megvalósítása, mely a fenntartható gazdálkodás, környezet és társadalom összhangjára épül. A falu gazdaságfejlesztési iránya a fenntartható gazdálkodás megalapozása. A település számára stratégiai fontosságú a természeti környezet megóvása, ezért évek óta együttműködik a természetvédelmi civil szervezetekkel, és velők közösen valósítja meg környezetvédelmi programjait.

A tiszai vízi turizmusnak jelenleg is fontos állomása a falu, így stratégiai jelentőségű, hogy a vízi úton érkező vendégeket fogadni tudja és számukra megfelelő színvonalú szolgáltatásokat tudjon nyújtani. Jelenleg a vízi turizmus, csak mint átmenő forgalom jelenik meg a településen, mivel nincs olyan fogadóközpont, mely további programokkal, akár több napra is a településen tarthatná a vendégeket. A mikrotérség számára elengedhetetlenül fontos, hogy a különböző turiszikai ágakat megfelelően összefogja, a szolgáltatások minőségét javítsa, és létrehozzon egy olyan látogatóközpontot, mely képes s vendégek megfelelő színvonalú fogadására és saját maga is turisztikai attrakciót jelent.

A projekt során létrejött egy 46 kishajó befogadására és kiszolgálására alkalmas kikötő, valamint egy 293,4 m2 nagyságú látogatóközpont az érkező turisták fogadására, a térségben történő tartózkodásuk szervezésére, valamint a helyi értékek, a fenntarthatósághoz kapcsolódó ismeretek bemutatására.

Olvashat a pályázatról a www.nagykoru.hu/Önk.pályázatai link alatt.

 

Pályázat

ÉAOP-2.1.1/B-2f-2009-0012

„Öko és víziturizmus fejlesztése a Közép-Tisza mentén”
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
http://ujszechenyiterv.gov.hu

A kedvezményezett neve: Nagykörű Község Önkormányzata
Székhely: 5065 Nagykörű, Május 1. út 1.

Közreműködő szervezet neve: ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: ÉARFÜ Nonprofit Kft. ROP Közreműködő Szervezet
4025 Debrecen, Széchenyi utca 31. www.eszakalfold.hu

A projekt összköltsége: 301.336.732.-Ft
A támogatás összege: 192.596.541.-Ft
A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének 64 %-a

A projekt időtartama: 2010. 02. 20.- 2013.02.21.

A pályázat bemutatása

A település célja az ökotérség megvalósítása, mely a fenntartható gazdálkodás, környezet és társadalom összhangjára épül. A falu gazdaságfejlesztési iránya a fenntartható gazdálkodás megalapozása. A település számára stratégiai fontosságú a természeti környezet megóvása, ezért évek óta együttműködik a természetvédelmi civil szervezetekkel, és velők közösen valósítja meg környezetvédelmi programjait.

A tiszai vízi turizmusnak jelenleg is fontos állomása a falu, így stratégiai jelentőségű, hogy a vízi úton érkező vendégeket fogadni tudja és számukra megfelelő színvonalú szolgáltatásokat tudjon nyújtani. Jelenleg a vízi turizmus, csak mint átmenő forgalom jelenik meg a településen, mivel nincs olyan fogadóközpont, mely további programokkal, akár több napra is a településen tarthatná a vendégeket. A mikrotérség számára elengedhetetlenül fontos, hogy a különböző turiszikai ágakat megfelelően összefogja, a szolgáltatások minőségét javítsa, és létrehozzon egy olyan látogatóközpontot, mely képes s vendégek megfelelő színvonalú fogadására és saját maga is turisztikai attrakciót jelent.

A projekt során létrejött egy 46 kishajó befogadására és kiszolgálására alkalmas kikötő, valamint egy 293,4 m2 nagyságú látogatóközpont az érkező turisták fogadására, a térségben történő tartózkodásuk szervezésére, valamint a helyi értékek, a fenntarthatósághoz kapcsolódó ismeretek bemutatására.

Olvashat a pályázatról a www.nagykoru.hu/Önk.pályázatai link alatt.

 

ÉAOP -2.1.1/B/2f-2009-00012 “Öko és víziturizmus fejlesztése a Közép-Tisza mentén

Pályázat

ÉAOP-2.1.1/B-2f-2009-0012

„Öko és víziturizmus fejlesztése a Közép-Tisza mentén”
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
http://ujszechenyiterv.gov.hu

A kedvezményezett neve: Nagykörű Község Önkormányzata
Székhely: 5065 Nagykörű, Május 1. út 1.

Közreműködő szervezet neve: ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: ÉARFÜ Nonprofit Kft. ROP Közreműködő Szervezet
4025 Debrecen, Széchenyi utca 31. www.eszakalfold.hu

A projekt összköltsége: 301.336.732.-Ft
A támogatás összege: 192.596.541.-Ft
A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének 64 %-a

A projekt időtartama: 2010. 02. 20.- 2013.02.21.

A pályázat bemutatása

A település célja az ökotérség megvalósítása, mely a fenntartható gazdálkodás, környezet és társadalom összhangjára épül. A falu gazdaságfejlesztési iránya a fenntartható gazdálkodás megalapozása. A település számára stratégiai fontosságú a természeti környezet megóvása, ezért évek óta együttműködik a természetvédelmi civil szervezetekkel, és velők közösen valósítja meg környezetvédelmi programjait.

A tiszai vízi turizmusnak jelenleg is fontos állomása a falu, így stratégiai jelentőségű, hogy a vízi úton érkező vendégeket fogadni tudja és számukra megfelelő színvonalú szolgáltatásokat tudjon nyújtani. Jelenleg a vízi turizmus, csak mint átmenő forgalom jelenik meg a településen, mivel nincs olyan fogadóközpont, mely további programokkal, akár több napra is a településen tarthatná a vendégeket. A mikrotérség számára elengedhetetlenül fontos, hogy a különböző turiszikai ágakat megfelelően összefogja, a szolgáltatások minőségét javítsa, és létrehozzon egy olyan látogatóközpontot, mely képes s vendégek megfelelő színvonalú fogadására és saját maga is turisztikai attrakciót jelent.

A projekt során létrejött egy 46 kishajó befogadására és kiszolgálására alkalmas kikötő, valamint egy 293,4 m2 nagyságú látogatóközpont az érkező turisták fogadására, a térségben történő tartózkodásuk szervezésére, valamint a helyi értékek, a fenntarthatósághoz kapcsolódó ismeretek bemutatására.

Olvashat a pályázatról a www.nagykoru.hu/Önk.pályázatai link alatt.

 

Szabályzatok

Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal Másolatkészítési szabályzata

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata 2021.

Tájékoztató a közérdekű adatigénylések teljesítésének rendjéről

Tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 1. melléklet II. 13. pont szerinti illetékes szervezeti egység nevéről, elérhetőségéről, valamint az információs jogokkal foglalkozó személy nevéről

Meghívó 2019. december 18.-ai Képviselő-testületi ülésre

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. december 18. (szerda) 15.30 órakor
soros nyílt képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Nagykörűi Művelődési Ház

 

1. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti eseményekről
Előadó: Túri Tibor polgármester

2. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
Előadó: Túri Tibor polgármester

3. 2020. évi pénzügyi koncepció
Előadó: Marsi Szilvia pénzügyi vezető

4. 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Túri Tibor polgármester

5. A Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményére vonatkozó rendelet megalkotása
Előadó: dr. Bóné Mónika jegyző

6. A Nagykörű Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás elfogadása
Előadó: Túri Tibor polgármester

7. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Túri Tibor polgármester

8. Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérleti szerződés megújítása
Előadó: Túri Tibor polgármester

9. A Kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság megválasztott tagjának eskütétele
Előadó: Túri Tibor polgármester

10. A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Túri Tibor polgármester

11. Beszámoló a Bizottságok 2019. évi munkájáról
Előadó: Túri Tibor polgármester

12. Beszámoló a Képviselő-testület 2019. évi munkájáról
Előadó: Túri Tibor polgármester

13. Beszámoló a helyi könyvtár, Művelődési Ház 2019. évi működéséről
Előadó: Vágóné Horváth Mária Művelődési Ház vezető

14. Beszámoló a 2019. évi önkormányzati rendezvényterv megvalósulásáról
Előadó: Barát József – Nagykörűi Virágzástól Befőzésig Egyesület

15. Tájékoztató a település tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről
Előadó: Túri Tibor polgármester

16. Beszámoló a település egészségügyi ellátásáról
Előadó: Túri Tibor polgármester

Ingyenes ortopéd szakrendelés

Tisztelt Lakosok!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Nagykörűben 2019. 12.03-án

Dr. Vasas Sándor ortopéd Főorvos vizsgálatot tart.

A KÖZGYÓGY igazolvánnyal rendelkezők számára a felírt gyógyászati segédeszközök, GYÓGYCIPŐK, házi betegápolás eszközei térítésmentesek, és a KÖZGYÓGY keretből sem kerülnek levonásra.

A gyógyászati segédeszközök kihordási idejét figyelembe véve felírás ill. az ismételt felírás érdekében

2019. 12. 03-án kedden 13:30 – 15:00 h között
kérjük fáradjon be az orvosi rendelőbe.
Cím: Nagykörű, Rákóczi út 2-4.

TAJ és lakcímkártyáját illetve Közgyógy Igazolványát hozza magával!
Jelentkezni Réz Mezei Vona Ágota asszisztensnőnél
Tel: 30/317-8438 vagy a rendelőben,
illetve
Gregorné Katikánál
Tel: 30/773-5920 lehet.