Bírósági ülnök választás

Magyarország Alaptörvénye a Bíróságokról szóló fejezetében bizonyos ügy típusokban társas bíráskodásról rendelkezik, meghatározott ügyekben pedig előírja, hogy nem hivatásos bírák (ülnökök) is vegyenek részt az ítélkezésben.. Az ülnökök jelölésére a bíróságok illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, helyi önkormányzatok, és egyesületek, oktatási-nevelési intézmények, települési nemzetiségi önkormányzatok jogosultak. A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és a munkaadók érdek-képviseleti szervek jelölhetik. Pártszervezet ülnökökre nem tehet jelölést.

Bírósági ülnöknek választható, az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár, aki cselekvőképes, büntetlen előéletű, és nem áll közügyektől való eltiltás hatálya alatt.

Ide kattintva letölthető az ülnökök választásáról szóló szabályok 1. melléklet, az ülnökök jogairól és kötelezettségeiről szóló 3. számú, a bírósági ülnökké jelölés 4. számú nyomtatvány, illetve az ülnökké jelölés elfogadásáról szóló 5. számú nyomtatvány.

1. számú melléklet
3. számú melléklet
4/a számú melléklet
5. számú melléklet

2019. április 3-ig várjuk a jelöléseket és a nyilatkozatokat a Polgármesteri Hivatalban.